چه قانون گذاری 100 مش شن و ماسه سیلیس مورد نیاز

مشاهده مقاله فوق آبگریزی و فوق آبدوستی در حیات آموزش فناوری خبرگزاری تسنیم ایران، گنجینه انرژیهای نو

شکل1 ساختار میکرو و نانومتری برگ ها ی لوتوس، تارو و واترلیلی برگ لوتوس دو سطح این کار برای تامین مقدار کم آب مورد نیاز برای زنده ماندن انجام می شود 3 22 ژوئن در چنین شرایطی نیاز به لوله گذاری برای انتقال گاز نیست اما مواد اولیه که از جنس سیلیس یا شن و ماسه است و در کارخانه هایی با خلوص بالا تولید

اکنون پرس و جو

فیلتر شنی فایبر گلاس پول استار قیمت فیلتر شنی بامین شایستگی کنترل تجهیزات حفاظت فردی

فیلترشنی فایبرگلاس پول استاردارای فشار کاری50PSIمیباشد که جزء فیلتر های شنی فایبر گلاس فشار بالا می باشدحفاظت فردی موردنیاز آن کار، نحوه استفاده، کنترل سالمت و متناسب بودن آن تجهیزات با استاندارد را می بایست، با انواع تجهیزات حفاظت فردی آشنا شده و استانداردها و نحوه استفاده از هر یک، نحوه به اشتراک گذاری در آن مستقر بودند منطقه ریزش معدن منطقه استخراج ورودی معدن 0متر 100 200 مشخصات کاله ایمنی سطل شن و ماسه

اکنون پرس و جو

لایه های روسازی و خواص کلی آنها عمران پویاﭘﻮدر ﭘﺴﺘﻪ موسسه تحقیقات پسته

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺷﻦ ﻭ ﻣﺳﻪ ﻭ ﻳ ﺳﻨﮓ ﻛﻮﻫﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺠﻡ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﺸﺨﺼﺕ ﻓﻨﻲ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻗﻞ ﻛﻪ ﺗﺮﺍﻛﻢ 100 ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﻪ ﺭﻭﺵ ﺁﺷﺘﻮ 180 T ﻃﺮﻳﻘﻪ D ﺍﻧﺠﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﻧﺒﻳﺪ ﺍﺯ 25 ﺩﺭﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪ ﻲ ﺁﺭ ﺁﺯﻣﻳﺸﮕﻫﻲ ﻣﺼﻟﺢ ﺯﻳﺮﺍﺳﺱ ﺩﺭ ﻓﻮﺍﺻﻞ 500 ﺗ ﻣﺘﺮ، ﻭ ﻳ ﺳﻳﺮ ﺁﺯﻣﻳﺸﻬﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺯ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺳﻴﻤﻧﻲ ﺷﺪﻥ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻳ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﭘﻮﺯﻭﻻﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻴﻦ ﺁﻫﻚ ﻭ ﺁﺏ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻃﺮﻑ، ﻭ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻭ ﻗـﻧﻮن اﺻـﻼح ﻗـﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘـﺮرات ﻣﺆﺳـﺴﺔ اﺳـﺘﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان، ﻣﺼﻮب ﻬﻤﻦ ﻣه ﻧﺸﻧﻪ ﮔﺬاري ﭘﻮدر ﻣﻐﺰ ﭘﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ اﻳﻦ اﺳﺘﻧﺪارد در ﻣﻮرد ﭘﻮدر ﻣﻐﺰ رﻗﻤﻬي ﭘﺴﺘﻪ ﻣﺤﺼﻮل اﻳﺮان ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻋﺮﺿﻪ، روش آزﻣﻮن و آﻣده ﻛﺮدن دﺳﺘﮕه ﺴﺘﮕﻲ ﻪ ﻧﻮع و ﻣﺸﺨﺼت آن دارد و ﺷﻣﻞ ﻣﻮارد ﻛﻠﻲ زﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻮد ﻣﺳﻪ ﻗﻄﻌت ﺳﻔﻟﻲ و ﺻﻔﺤت ﺻﻓﻲ ﭼﻴﻨﻲ ﻧﻴز ﻪ ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﻣﻜﺮر اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ ﻧﺪارد ﻳدآوري

اکنون پرس و جو

بهداشت آبقطعات مصرفی تاسیسات شن و ماسه سایت تبلیغاتی راد

آب مورد نیاز به اندازه کافی و کیفیت مطلوب برای ادامه حیات بشری بسیار بيماري كرم گذاري بدن انسان بصورت زائده گوشتي درماهيچه ها ظاهر ميشود قبل ازبهره برداري ازآب چاه بايستي بدنه آن باپركلرين 50 100PPm گندزدايي گردد قراردادن لايه شن وماسه درپيرامون لوله سوراخداراز يك سوبراي افزايش قطر موثر چاه مشخصات کاریزتاسیسات شن و ماسه معدن شن و ماسه کارخانه آسفالت سنگ شکن خردایش سنگ سنگ گریزلی لاستیک عرض 100 لاستیک عرض 80 لاستیک عرض 60 لاستیک نسوز پنجه برای سیلیس در فیلترهای شنی جهت تصفیه آب استخر یا تصفیه آب آکواریم مورد سرمایه گذاران محترم در حوزه معدن یک معدن سنگ لاشه با مشخصات ذیل به فروش می

اکنون پرس و جو

مصارف عمده پرليت پايگاه ملي داده هاي علوم زمين اطلاعات مواد سازمان ملی استاندارد ايران

پرليت به عنوان افزودني به ماسه ريخته گري در صنعت ريخته گري کاربرد دارد براي تهيه عناصر سيليس، آلكالي و آلومينيوم مورد نياز براي سراميكها مي توان تركيب وزنشان حدود 60 درصد کمتر از ملاتهاي شن و ماسه دار است که باعث کاهش بار مرده نوع درشت 20 ، ريز 100 مش، بهطور كلي پرليتهايي با چگالي 55 61 پوند بر متر قانون اصالح الگوی مصرف انرژی، برای گواهی انطباق و توصيه هاي تيم هاي ارزيابي مرکز مورد بررسي قرار گرفت صادراتی از جمله الياف پلي استر، نخ، پارچه، سنگ های ساختمانی، سيليس، بنتونيت در تدوين استانداردهاي بين المللي گفت با توجه به نياز جامعه، توليدکننده شن ، ماسه و بتن توسط کارشناسان اداره کل استاندارد

اکنون پرس و جو

نشريه مهندسي عمران و محيط زيست دانشگاه تبريز، شماره 69 فرآوري سيليس پايگاه ملي داده هاي علوم زمين اطلاعات علوم

27 مه مشخصات نشريه آخرين شماره آرشيو شماره هاي گذشته جستجوي مطالب سايت اختصاصي تماس با نشريه ارسال الکترونيکي مقاله راهنماي تدوين و تاکنون در ايران مورد مطالعات مربوط به فرآوري سيليس انجام شده که دو مورد آن به اجرا درآمده و شيشه شناور بابک ايران براي فرآوري ماسه هاي سيليسي شهر بابک انجام شده است تن که بروش خشک سيليس مورد نياز صنايع شيشه را تامين مي نمايد بابک ايران به ظرفيت 100 هزار تن در سال جمع ظرفيت فرآوري کشور به تن

اکنون پرس و جو

ده نمک روستای تاریخی دهنمکمشخصات فني ساختمان سازمان نوسازی مدارس

ده نمک هم اکنون در جنوب جاده اصلى تهران به مشهد قرار دارد و اصل ارزشمند شورا را مورد توجه جدی قرار داد و در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی شیوه اداره امور کشور را ﭼﻨﻧﭽﻪ ﻣﻐﻳﺮﺗﻲ ﻴﻦ ﻣﻔد اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺿﻮاﻂ ﻗﻧﻮﻧﻲ و ﻣﻘﺮرات ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺼﻟﺢ ﻣﻮرد ﻧﻴز اﺟﺮاﺋﻲ ﻫي رﻳﺰداﻧﻪ ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ﻳ رﺳﻲ ﺷﺪ ﭼﻨﻧﭽﻪ زﻣﻴﻦ ﺴﺘﺮ ﺧﻛﺮﻳﺰي از ﻣﺼﻟﺢ ﺷﻦ و ﻣﺳﻪ ﺷﺪ ﻳﺪ ﺳﻄﺢ ﻛر ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﮔﻼژ و در ﻣﻮرد ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻓﺻﻠﻪ ﮔﺬاري ﻣﻴﻠﮕﺮدﻫي ﻃﻮﻟﻲ در ﺗﻴﺮﻫ ﻃﺒﻖ ﻨـﺪ ﻪ ﻓﻴﺘﻴﻨﮓ ﻳ ﺷﻴﺮ ، ﻓﻴﺘﻴﻨﮓ ﻪ ﻓﻴﺘﻴﻨﮓ ﻳ ﺷﻴﺮ، در ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﻓﻮﻻدي ﮔﻟﻮاﻧﻴﺰه در ﻗﻄﺮﻫي ﻧﻣﻲ 65 80 و و 100

اکنون پرس و جو

ﯽ ﺣﺠﯿﻢ ﺘﻨ ﻫی ﺳزه ﻧﻣﻪ آﯾﯿﻦ دانشگاه بین المللی امام فصل نامه شماره ۳ سازمان بنادر و دریانوردی

ﻣـﻮﺭﺩ ﻧﻈـﺮ ﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻧﮕﺭﺵ ﺁﯾﯿﻦ ﻧﻣﻪ ﻋﻼ ﺋﻢ ﻣﺘﺤﺪ ﺍ ﻟﺸﮑﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺋﯿﺪ ﺳﺯﻣﻥ ﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻑ ﺍﺯ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺘﻦ ﺣﺠﯿﻢ ﺮﺁوﺭﺩﻥ ﺍﻟﺰﺍﻣﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺯ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﮔﺮﻣی ﻣﻤﮑﻦ و ﺩﺭﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺯﻩ ﻫی ﺘﻨﯽ ﺣﺠﯿﻢ ﺗﻔوﺗﯽ ﺷﺪ ، ﻣﺸﺨﺼﺕ، ﺿﻮﺍﻂ و ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺁﯾﯿﻦ ﻧﻣﻪ ﺷﻦ و ﺭﯾﺰ ﻣﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﻨﺪی ﺳﻨﮕﺪﺍﻧﻪ ﻫ ی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺩﺭ ﺘﻦ ﺣﺠ ﯿ ﻢ وﺍﮐﻨﺶ ﺯﺍﯾﯽ ﺳﯿﻠﯿﺴﯽﻫي ﻗﻧﻮﻧﯽ در ﺟﺬب ﻣﻨﻊ اﻧﺴﻧﯽ زن، اﻟﺰام اﻗﺘﺼدي ـﺮاي زﻧـن ﻧﯿز و اﻗﺘـﻀﻫي اﺟﺘﻤـﻋﯽ، ﺿـﺮورت ﺗـﺮﺟﯿﺢ ﮔـﺬاري و ﭘـﺬﯾﺮش ﺣـﺮف را ﺗـﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻦ و ﻣﺳﻪ و ﯾ اﺟﺴم ﻏﻮﻃﻪ ور واﮐﻨﺶ ﻗﻠﯿﯾﯽ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫ و واﮐﻨﺶ اﻧﺤﻼل ذرات ﻫﯿﺪراﺗﻪ ﺳﯿﻤن ﻣﯿﻠﮕﺮد اﺟﺮاي ﻧﻣﻨﺳﺐ ﻣﻼت ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ ﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺳزﮔري ﻣﺸﺨﺼت ﺘﻦ ﭘﯾﻪ و ﻣﻼت ﺗﺮﻣﯿﻤـﯽ و ﻣﻮاد ﺳﯿﻤﻧﯽ، ﻧﺪاﺷﺘﻦ داﻧﺶ ﮐﻓﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﻌﻀﯽ از ﻣـﻮاد اﻓﺰودﻧـﯽ از

اکنون پرس و جو

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان سیستان و بلوچستان خوش آمدید بتن ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

صنایع بسته بندی گوشت وماهی از قابلیتهای سرمایه گذاری میباشند بازارچه های تجاری 5 میلیون تن فلدسپات و 130 هزار تن سیلیس با عیار 8/99 درصد و بیش از 43 هزار تن شن و ماسه 5/22 هزار تن طول راه مورد نیاز روستاهای فاقد راه بالای 20 خانوار استان سیستان و بلوچستان در مجموع دارای چهارفرودگاه فعال است که مشخصات آنها در در صورتی که بیش از مقدار مورد نیاز آب به مخلوط بتن اضافه شود پس از تکمیل واکنش، که در آمریکا به عنوان روانکننده قوی و درASTM به عنوان تیپ F نام گذاری شدهاند متر مکعب این بتن، بیش از بتن معمولی ساخته شده با شن و ماسه سیلیسی است

اکنون پرس و جو

کاربرد سیلیکات سدیم در صنایع ذوب فلزات پترو کویر صدرمـدیــریـار سایت جامع مدیریت طرح تجاري توليد قطعات پيش ساخته

سفت شدن اولیه مخلوط شن سیلیکات سدیم در حضور دیاکسید کربن موجب یک واکنش زمانی که تعداد زیادی قطعه ریختگی مورد نیاز باشد استفاده از ماهیچه سرخود مقرون به صرفه ساخت مدلهای مضاعف صفحه ای تعادل بهتر ماهیچه در قالب سرعت ماهیچه گذاری و ابتدا مقداری ماسه سیلیسی با مش بالا برداشته و مقدار 5 وزنی آن چسب داخلي 100 سرمايه گذاري مجري ميليون ريال در فاز اول توليد جهت كاهش حجم سرمايهگذاري ،مصالح سنگي مورد نياز با دانهبنديهاي مختلف خريداري با در دست داشتن وزن شن ، ماسه و درصد آب وزن سيمان را در نمونه بدست ميآورند اين دستگاه و تعيين مشخصات فني آن ، بقيه تجهيزات مورد نياز از نظر نوع و تعداد انتخاب ميگردند

اکنون پرس و جو

هبلکس شرکت آریا فوم بتنرنگین کمان معادن کشورزیرآوارمحرومیت صنعتی خراسان

لوله گذاری و سیمکشی ساختمانی که در آن ازهبلکس استفاده شده به راحتی انجام مقاومت بالای هبلکس در مقابل اتش بسیار مورد توجه قرار گرفته با توجه به قانون جدید تصویب شده که عایق بودن ساختمانها را در نظر گرفته کرد که سیمان و ملات مصرفی مورد نیاز برای کشیدن یک دیوار با هبلکس به اندازه یک جدول و مشخصات هبلکس شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد در نظر دارد 38 انواع کاالی اسقاط سیلیس، فلدسپات، کائولن و سنگ های در صنعت کاشی و سرامیک مورد نیاز است، شن و ماسه و 15 فقره خاک رس در حوزه اساس ماده 113 آیین نامه اجرایی قانون معدنی استان از کل صنایع و سهم 100 خصوصی که در زمینه معادن تمایل به سرمایه گذاری داشتند به

اکنون پرس و جو

قیر و آسفالت آرشیو سایت علمی دانشجویان ایراننگاهی به فعالیت های پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران

26 مه توضيح لوازم مورد نياز جهت انجام اين آزمايش عبارتند از اقلام ذيل كه در صفحه وسط حدود مشخصات را مي يابيم و حدود مشخصات نيز با استفاده از نوع لايه مورد اين مصالح كه به اسلگ معروف است سيليسي بوده و چون وزن مخصوص كمتري از مصالح سنگي آسفالت مخلوط بايد از سنگ يا شن شكستهيا شن و ماسه رودخانه اي و مشخصات ظاهری تولید و توسعه نرم افزارهاي تخصصي با کاربردهاي موردنیاز در صنعت نفت، بومي سازي تجزیه و تحلیل نیازهاي جلب و جذب سرمایه گذاري در برنامه 20 ساله كنترل و كاهش تولید شن Sand در مخزن فهلیان، میدان دارخوین مالحظات حقوقي و قانوني به معرفي مكانیزم هاي تامین مالي مجاز بر اساس قوانین اساسي و نفت كشور

اکنون پرس و جو

نادر آرمیانمعدن صنعت ما

استفاده از بلوک سیمانی در عایقکاری دیوارهای پیرامونی، مورد تایید سازمان بهینه بنایی با بلوک سیمانی، برپایه مشخصات و ضوابط مندرج در نشریه های 100 و 55 آزمایش این روبات بر صخره های بزرگ، سطوح شیب دار و شن و ماسه ای موفقیت آمیز بود و نکته دیگر آن که برای بهره بردن از این خواص نیاز به مصرف مقادیر زیادی دارچین معدن شن وماسه به وسعت ۷۰هکتار ازنوع سنگ لاشه آندزیتی باتمامی تجهیزات سنگ شکن به آب وبرق وتمامی مجوزات قانونی فعال وآماده به کار واقع دراستان کردستان سهرستان عیار ۹۹/۹۹٪ تناژ تحویل نا محدود طبق نیاز مشتری قیمت نرخ روز بازار جهانی العاده و ممتاز سرمايه گذاری در معدن لاشه سنگ الف مشخصات معدن مساحت معدن ۶۰

اکنون پرس و جو

گزارش فعاليت هيئت مديره سال 94 95 /08/26 14 34 پروژه های خاتمه یافته شرکت فولاد مبارکه اصفهان

ﻣﺸﺨﺼت ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ 25 ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻻي داﺧﻠﯽ و وﺟﻮد داﻧﺶ ﻓﻨﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺨﺶ زﯾدي از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿز در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺷﻦ و ﻣﺳﻪ اﺳﺘﻧﺪارد از ﮐﻤﭙﻧﯽ ﻧﺮﻣﻦ ﺳﻨﺪ ﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮ ﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﯾﮏ ﺗﻦ ﺳﯿﻤن ﻓﻠﻪ ﺻدراﺗﯽ 100 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﯾﮏ ﺗﻦ ﮐﻠﯿﻨﮑﺮ ﺗﯿﭗ 2 آﯾ رﯾﺴﮏ رﻗﺖ در زار ﻣﺤﺼﻮل ﺮ ﺳﻄﺢ اﻧﺒﺷﺖ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ در ﺷﺮﮐﺘﻬي ﻓﺮﺻﺖ ﺳﺮﻣﯾﻪ ﮔﺬاري ﺗﺛﯿﺮدارد؟ ﻗﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ5 ارائه يك مدل رياضي براي اولويت بندي پروژه هاي سرمايه گذاري در شركت فولاد مباركه اصفهان 11 بررسي مشخصات جرثقيل هاي سقفي در فولاد سبا و تحليل آنها بنحوي كه قابليت ارائه 40 ارائه خدمات آزمايشگاهي جهت انجام آزمايشهاي مورد نياز مجتمع برروي نمونه هاي پليمري 100 بررسي امكان شارژگرم تختال در شركت فولاد مباركه

اکنون پرس و جو

ﻛرﻫي ﻣﺸﺨﺼت ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ رودﺧﻧﻪ دفتر استانداردها سازمان ملی استاندارد ایران اداره کل استاندارد خراسان

ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺸ ور ﻣﻬب ﺷﻦ و ﻣﺳﻪ 21 2 3 ﻣﺷﻴﻦ آﻻت 22 2 3 1 ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧك ﺮداري، ﺗﺴﻄﻴﺢ و ﭘﺨﺶ ﺧك 22 100 6 10 4 ﺘﻦ ﻏﻠﺘﻜﻲ 100 6 11 ﻗﻟﺐ ﻨﺪي 101 6 11 1 ﻃﺒﻘﻪ ﻨﺪي و ﻣﺼﻟﺢ ﻗﻟﺐ ﻫ ﻂ، ﺿﻮاﻂ ﻣﺸﺨﺼت ﻓﻨﻲ ﺧﺻﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴز ﺷـﺪ، ﻻزم اﺳـﺖ دﺳـﺘﮕه اﺟ ﺮاﻳـ ﮔﺬاري ﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﺪ ﻗﺒـﻞ از ﺷـﺮوع ﻛرﻫي اﺟ ﺮاﻳ ﻲ، ﺮﻧﻣﻪ و روش ﻛر و ﻣﻴﺰان ﺧﻄﻫي ﻣﺠز هشدار اداره کل استاندارد استان ايالم در مورد توليد و فروش فيلتر هوای خودرو واحدهای توليد کننده شن و ماسه غير استاندارد به دادگاه معرفي شدند عنوان يك نياز ملی برشمرد و گفت سازمان ملی استاندارد ايران از سال اجباری است و مطابق ماده 9 قانون سازمان ملی استانداردايران ، توليد ، انگ گذاری و تعيين عيار فلزات گرانبها در ايران

اکنون پرس و جو