تولید زباله ساخت و ساز تلفن همراه 1300T در ساعت

کارخانه سوخت زباله با ظرفیت تولید روزانه ۵۰ مگا وات تولید و مديريت پسماند اطلس کلانشهر تهران شهرداری

12 مارس معاون خدمات شهری شهرداری تهران ضمن تاکید بر ضرورت توجه به بازیافت پسماند و تولید انرژی از آن، از انجام مقدمات لازم برای ساخت کارخانه زبالهسوز اطلاعات موجود نشان می دهد هر فرد تهرانی به طور متوسط سالانه شش برابر وزن خود زباله تولید می کند همین اطلاعات نشان می دهد متوسط سرانه زباله تولید شده در شهر تهران

اکنون پرس و جو

ساخت یک خانه با زبالههای بازیافتی تصاویر ایسناتولید روزی تن زباله در تهران/ ساخت

2 آگوست ساختمانی در شهر کامیکاتسو ژاپن به طور کامل از مواد بازیافتی ساخته شده که به نماد این شهر که در آن تولید زباله به صفر رسیده، تبدیل شده است12 مارس مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهر تهران با بیان اینکه روزانه ۱۲۰ هزار مترمکعب پسماند ساختمانی تولید میشود گفت کارخانه تبدیل پسماند

اکنون پرس و جو