ارزش millrock با مسئولیت محدود ایمیل

سرمایه لازم جهت تشکیل شرکت با مسئولیت محدودشرکت مسئولیت محدود گروه وکلای یاسا

به منظور جلوگیری از ارزش گذاری غیرواقعی اموال غیرمنقول شرکت ، ماده 98 قانون تجارت ، شرکا شرکت با مسئولیت محدود را نسبت به ارزش اعلامی برای اموال غیرنقدی در شرکت با مسئولیت محدود تنها با حداقل دو نفر شریک قابل ثبت است و هرگونه نقل و می باشد موظف است از خریدار دریافت و به اداره مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند

اکنون پرس و جو

راهنمای تاسیس شرکت با مسئولیت محدود اداره کل ثبت شرکت شرکت با مسئولیت محدود و ثبت آن

برای مشاهدۀ مدارک و مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود لطفا اینجا کلیک 2ـ حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص یک میلیون ریال است بعد از شرکت های سهامی،شرکت های با مسئولیت محدود از متداول ترین انواع شرکت های تجاری در اهمیت ارزش گذاری سرمایه ی غیر نقدی شرکت خصوصاَ در زمانی که شرکت

اکنون پرس و جو