کتاب فرهنگ لغت فنی سیمان راه حل طراحی میلز

لغتنامه تخصصی پترونتلغتنامه تخصصی آلمانیفارسی در رشته مهندسی عمران تحصیل در

سيم يا كابل نقاله، راه اهن برقي Cable Way زايمان از راه پاره كردن شكم مادر Caesarian بهترين راهحل با استفاده از يك فرآيند رسمي يا غيررسمي مبتني بر شهود، اداري وشرعي، سرلوحه، عنوان، كتاب راهنماي كلمات عضو دستهاي دركليسا، مجموعه دستورهاوايين نامه هاي كتاب مقدس، كتاب دعا Capitulary نقشه كش، طراح Cartographer25 ا کتبر فرهنگ تخصصی آلمانی فارسی ویژهی دانشجویان مهندسی عمران به تازگی در آلمان منتشر شده است فرزاد صوفیانی، تدوینکنندهی این لغتنامه در گفتوگویی با دویچهوله از یعنی برای تمام رشتهها بود و خود مؤلف این کتاب هم چون رشتهاش مهندسی برق بود، چون خواندن واژهها برای کسی که فارسی زبان نیست، مشکل است

اکنون پرس و جو

دیکشنری آنلاین هوشیارDict Plus ديكشنري و مترجم فارسي انگلیسي on the App

دانلود فرهنگ لغت هوشیار آلمانی فارسی از اپل استور هوشیار آلمانی فارسی دانلود فرهنگ لغت هوشیار ایتالیایی فارسی از اپل استور هوشیار فرانسه فارسی11 مه دیکشنری و مترجم انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی بیش از پانصد هزار کلمه و اصطلاح بدون نیاز به اینترنت تلفظ صوتی حتی بدون نیاز

اکنون پرس و جو