سرعت لرزه در معادن آهن در گواهند

تحلیل لرزه های ناشی از انفجار در معدن سنگ سنگ آهن ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻰ ﺍﻧﻔﺠﺭ ﺩﺭ ﻣﻌﺪﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﻟﻪ ﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻟﺮﺯﻩ ﻫﻯ ﺣﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﻔﺠﺭ ﺩﺭ ﻣﻌﺪﻥ ﺳﻨﮓ ﺁﻫﻦ ﮔﻞ ﮔﻬﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻫﺪﻑ، ﭘﻴﺶ ﻴﻨﻰ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺫﺭﻩ ﺍﻯ ﻭ ﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻗﻧﻮﻥ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻣﻮﺝ ﺩﺭ ﺍﻳﻦسنگ آهن به انگلیسی Iron ore نوعی سنگ معدنی حاوی رگههای آهن است که با فرایند کانیهای معدنی رایج سنگآهن عبارتند از هماتیت Fe2O3 که ۷۰ درصد آهن داشته و

اکنون پرس و جو

ﺨﺶ ﻣﻌﺪﻥ ﺨﺶ ﻓﺮﺁﻭﺭﻯ ﺗﺮﺟﻤﻪ پژوهشکده سنگ آهن و فولاد معرفی معادن آهن افغانستان Afghanistan mineral and

ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻣﺩﻩ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺍﺯ ﻣﻌﺪﻥ ﺷﻤﺭﻩ 1 ﺳﻨﮓ ﺁﻫﻦ ﮔﻞ ﮔﻬﺮ ﺳﻴﺮﺟﻥ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﻋﻤﻖ 65 ﻣﺘﺮﻱ ﺯﻳﺮ ﺳﻄﺢ ﺍﻳﺴﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﺭ ﺣﻝ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺷﺪﺕ ﻟﺮﺯﻩ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺫﺭﻩ ﺍﻯ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ افغانستان از لحاظ وجود ذخاير آهن بسيار غنی ميباشد که معادن آهن این کشور در میان معادن بزرگ آهن جهان محسوب می شود با در نظر داشت تحقیقات و اکتشافاتی که صورت

اکنون پرس و جو