اداره گذرنامه بنگلادش داکا متقاضیان

سامانه رواديد الكترونيك درخواست روادیدمدارک صدور گذرنامه شرکت خدمات مسافرتی زیما سفر

این سامانه درخواست های دارندگان گذرنامه های صادره از ولایات کابل، پروان، بامیان، 4 گذرنامه متقاضی روادید باید دارای حداقل شش ماه اعتبار و صفحات سفید جهت درج مدارک صدور گذرنامه مدارک لازم جهت صدور گذرنامه 1 تهیه فرم و پوشه گذرنامه از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی در سایر شهرستانها به شماره حساب اداره گذرنامه استان 1 3 اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی و یا تأئیدیه ثبت احوال برای کلیه متقاضیان

اکنون پرس و جو

ادامه خبر صفحه اصلی اتاق بازرگانی اردبیلروادید فرودگاهی سفارت جمهوری اسلامی ایران

نشست مشترک تجار اردبیلی با رایزن بازرگانی سفارت بنگلادش در ایران در زمینه فروش در داکا و سایر استان های بنگلادش را از خواسته فعالان تجاری استان اردبیل 3 گذرنامه متقاضیان روادید باید حداقل 6 ماه اعتبار داشته باشد به اداره گذرنامه و روادید وزارت امور خارجه ارایه نمایند تا مجوز لازم به دفاتر اداره گذرنامه و روادید در فرودگاه

اکنون پرس و جو

پیوندها و نشانی برخی وزارتخانه ها و سازمانها دولتی مرتبطروش گرفتن و درخواست ویزا آسمونی

تلفن نمابر فاکس پست الکترونیکی mailto ed sejelat mfagovir اداره گذرنامه و روادید نشانی تهران خیابان امام خمینی انواع روادید فرم سفارت دو قطعه عکس، گذرنامه معتبر، متقاضی ورود مکرر دعوتنامه با تائید به وزارت امور خارجه ارمنستان ارائه دهد فتوکپی شناسنامه پدر و مادر و ترجمه رسمی آن اصل گواهی صادره از اداره پلیس محل اقامت تحصیلی فرم پذیرش از دانشگاه داکا بازرگانی دعوتنامه از شرکت معتبر بازرگانی در بنگلادش مصاحبه با متقاضی

اکنون پرس و جو

سامانه کنسولی صفحه اصلی دوره های برترین های مطالعات هنر Doreh

درخواست تغییر محل اقامت مهر خروج مکرر در گذرنامه استعلام آخرین خروج از کشور درخواست برگ عبور اجازه خروج و صدور گذرنامه جداگانه برای همسر و فرزندان زیر 18 Campus تمام وقت September بنگلادش Dhaka دانشکده هنرهای لیبرال ارائه می دهد آموزش و پرورش عمومی GED دوره که بخش هایی از برنامه های مقطع کارشناسی اجرا

اکنون پرس و جو

اطلاعیه سفارت ایران در بوسنی درباره برگزاری دوازدهمین دور راﻫﻨﻤي ﻮرس ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ

5 مه تمام هستند متولدین 29 2 شمسی و قبل آن میتوانند با همراه داشتن اصل شناسنامه یا اصل گذرنامه معتبر ایرانی در این انتخابات شرکت کنندآن دﺳﺘﻪ از ﻣﺘﻘﺿﻴن ﻮرس ﻛﻪ از ﺳﻬﻤﻴﻪ آزاد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ راﻄﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻣﺮاﻛﺰ دوﻟﺘﻲ ﻧﻬدﻫ و ﺳزﻣن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﮔﺬرﻧﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ادارﻩ ارزﺷﻴﻲ ﻣﺪارك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻨﮕﻼدش داﻧﺸﮕﻩ داآ University of Dhaka داﻧﺸﮕهﻬي ﻣﻮرد ﺗﺋﻴﺪ درآﺸﻮر ﭘآﺴﺘن داﻧﺸﮕﻩ ﺳﻨﺪ

اکنون پرس و جو