چرخ پاره پاره کننده وزارت دفاع خوانده شده ر%

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران PressTV رونمایی از توانمندیهای صنعت دفاعی ایران

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یکی از ۱۸ وزارتخانهٔ دولت ایران و مسؤول ایران، از جانب ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت مورد تحریم واقع شده است از انقلاب وزارت جنگ و در دورهٔ دولت دکتر مصدق وزارت دفاع ملی خوانده میشد15 آوريل به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری، روحانی شنبه با حضور در شرکت پنها، وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ضمن بازدید از

اکنون پرس و جو

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح IRIRAN Ministry of هشدار وزارت دفاع در خصوص شرکت مدیریت طرح های زیر ساختی و

بوسه وزیر دفاع بر دست سرباز نمونه جانباز ارتش جمهوری اسلامی ایران سردار سرتیپ پاسدار دکتر حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با انتشار پیامی 24 ا کتبر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اعلام کرد مدیریت طرح های ملی نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع ؛ در این گزارش آمده است فردی با نام مر مدعی شده نداشته و هیچ انتصابی به دستگاه های مختلف اجرایی و نظارتی کشور

اکنون پرس و جو