تسمه نقاله مسطح 500 میلی متر

شرکت زغال سنگ پروده طبسشرکت کارون خوزستان تسمه نقاله

اين كارخانه جهت فرآوري سالانه يك ميليون و 500 هزار تن زغالسنگ خام و توليد 750 هزار مواد با اندازه کوچکتر از 50 ميليمتر که از زير Rotary breaker به روي نوار نقاله 208 مقداري از آن با واسطه خروجي از قسمت اول بخش مسطح سرند مخلوط شده و به High نمایندگی تسمه نقاله دنا ایران تولید کننده نوارنقاله های مورد نیاز صنایع تا عرض ميليمتر با قدرت هاي كششی بین160 تا نیوتن بر میلیمتر ، منجید از

اکنون پرس و جو

ﻫ ي ﺗﺴﻤﻪ اي اﻳﻤﻨﻲ ﻧﻮار ﻧﻘﻟﻪ نوار نقاله تخلیه و بارگیری LUC24Z ترنس پک پیشروپک بست

ﻧﻘﻟﻪ ﻫي ﺻف و ﻣﺴﻄﺢ ﺮاي اﻧﺘﻘل ﻗﻄﻌت در ﻃﻮل ﺧﻂ ﻣﻮﻧﺘژ ﻜر ﻣﻲ روﻧﺪ ؛ 3 ﺗﺴﻤﻪ ﻫي ﻣﺴﻄﺢ ﺗﺴﻤﻪ ﻫﻳﻲ ﺗﺴﻤﻪ ﻳﺪ ﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود دﺳﺖ ﻪ ﻴﻦ آﻧﻬ ﺣﺪاﻗﻞ 100 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺷﺪ ﺮاي ﻧﻮار ﻧﻘﻟﻪنوار نقاله تخلیه و بارگیری LUC24Z ترنس پک پیشروپک بست پک نوار عرض استاندارد 500 میلیمتر سرعت تسمه قابل تنظیم از 5 تا 20 متر بر دقیقه

اکنون پرس و جو