سنگ خالی حجم سنگ adoqun

تبدیل وزن به حجم باحساب چگالی دانشنامه رشد

تبدیل حجم به وزن و وزن به حجم تبدیل لیتر به کیلوگرم ، متر مکعب به تن ، میلی لیتر به گرم ، میلی گرم به سی سی و گرم به سانتیمتر مکعب و برعکسدر این رابطه D یا ρ چگالی ماده ، m جرم جسم و V حجم اشغال شده توسط آن ماده میباشد مثلا در عبارت یک سنگ خیلی سنگین است و نمیشود حرکت داد ، منظور وزن سنگ

اکنون پرس و جو

چگالی ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزادبخش پنجم پایگاه کتاب های درسی

در رابطهٔ ذکر شده، ρ دانسیته، m جرم جسم و V حجم اشغال شده توسط آن مادهاست چگالی مقدار جرم موجود در واحد حجم است، ولی وزن مخصوص به معنی وزن واحد حجم مادهاستحجم دانش آموزان ضمن آشنایی با هرم، درک خود از مکعب، مکعب مستطیل و استوانه را تقویت می کنند و می توانند 19ــ برای اندازه گیری حجم یک تکه سنگ کدام وسیله مناسب تر است؟ اضالع آنها با اندازه انبار سازگار نیست و فضای خالی باقی می نامند

اکنون پرس و جو