تامین کننده آسیاب سرخپوستان

قانون جابهجایی سرخپوستان ویکیپدیا، دانشنامهٔ منطقه اختصاصی سرخپوستی ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

رئیس جمهور اندرو جکسون؛ امضاء کننده قانون جابهجایی سرخپوستان در سال ۱۸۳۰ میلادی قانون جابهجایی سرخپوستان به انگلیسی Indian Removal Act ، سیاست رسمی منطقه اختصاصی سرخپوستی یا رزرویشن سرخپوستی انگلیسی Indian reservation تخصیص قانونی مدیریت سرزمینی به یک قبیلهٔ سرخپوست تحت نظارت دفتر

اکنون پرس و جو

سرخپوست ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزادسرخپوستان ایالات متحده آمریکا ویکیپدیا، دانشنامهٔ

به بومیان قاره آمریکا سُرخپوست گفته میشود که از نژاد زردند ولی پیشتر میپنداشتند که یک گروه نژادی جداگانهاند کریستوف کلمب پنداشته بود که اینان هندی اند، از سرخپوستان بومی ایالات متحده آمریکا به انگلیسی Native Americans به بومیان قدیمی کشور آمریکا اطلاق میشود که امروزه بصورت اقلّیتی در میان جمعیت مهاجر بعدی

اکنون پرس و جو